We zijn een groep vrijwilligers uit het Wetterse die oog hebben voor diegene onder ons in de maatschappij voor wie het leven niet altijd van een leien dakje loopt.
Ieder van onze vrijwilligers heeft zijn eigen inbreng en beweegredenen om deel te nemen aan dit project.

We zamelen baby- en kinderkleding (+toebehoren), jongvolwassenen kledij en interessante materialen voor gezinnen in. We sorteren deze en verdelen ze onder bepaalde voorwaarden gratis aan diegenen die er het meest behoefte aan hebben.

De bescheiden inkomsten die we toch ontvangen worden terug ingebracht in eigen werking.

Uit de ervaringen die we allen opgedaan hadden in een vorig project zijn we overtuigd geraakt dat dit in het Wetterse leven een noodzaak is. We willen deze gedachte verder gestalte geven.

We wensen ons louter op het caritatieve te richten en hebben verder geen ambitie om beleidsmatig het thema armoede op de agenda te plaatsen.
De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.
Mahatma Ghandi