We zijn een groep vrijwilligers uit het Wetterse die oog hebben voor diegene onder ons in de maatschappij voor wie het leven niet altijd van een leien dakje loopt.
Iedereen van onze vrijwilligers heeft zijn eigen inbreng en beweegredenen om deel te nemen aan dit project.

We zamelen baby- en kinderkleding (+babyuitzet), jongvolwassenen kledij en interessante materialen voor gezinnen in, waaronder ook speelgoed. We sorteren deze en verdelen ze gratis, onder bepaalde voorwaarden, aan diegenen die er het meest nood aan hebben.

De bescheiden inkomsten die we toch ontvangen worden terug ingezet in eigen werking.

Uit onze ervaringen zijn we ervan overtuigd geraakt dat dit in het Wetterse leven een noodzaak is. We willen deze gedachte verder gestalte geven.

We wensen ons louter op het caritatieve te richten en hebben verder geen ambitie om beleidsmatig het thema armoede op de agenda te plaatsen.
De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.
Mahatma Ghandi